บาคาร่าเว็บตรง มติตั้ง ‘การบินไทย’ จัดเที่ยวบินพาคนไทยไปแสวงบุญพิธีฮัจย์

บาคาร่าเว็บตรง มติตั้ง ‘การบินไทย’ จัดเที่ยวบินพาคนไทยไปแสวงบุญพิธีฮัจย์

บาคาร่าเว็บตรง นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินแห่งชาติเฉพาะภารกิจ ขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย ซึ่งกำหนดให้ต้องดำเนินการโดยสายการบินแห่งชาติ (National Carrier) ของประเทศไทย และราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียฝ่ายละครึ่งหนึ่ง

มติตั้ง ‘การบินไทย’ เป็น ‘สายการบินแห่งชาติเฉพาะกิจ’ พาคนไทยมุสลิมไปแสวงบุญบุญพิธีฮัจย์ ที่ซาอุดิอาระเบีย

เงื่อนไขนอกจากนี้คือ ไม่อนุญาตให้สายการบินของประเทศอื่นนอกจากสายการบินแห่งชาติของประเทศไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียดำเนินการขนส่ง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และให้ดำเนินการโดยรูปแบบเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เท่านั้น แม้ว่าปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงเหลือร้อยละ 47.86 ทำให้มีสถานภาพเป็นสายการบินของเอกชนเทียบเท่ากับ สายการบินอื่น แต่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ยังเป็นสายการบินเดียวที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งที่ผ่านมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินเดียวที่ปฏิบัติภารกิจขนส่งผู้แสวงบุญพิธีฮัจย์ชาวไทย รวมทั้งการกำหนดให้สายการบินใดเป็นสายการบินแห่งชาติยังเป็นเรื่องทางนโยบายของแต่ละประเทศด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการการจัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 46,477,000 บาท ไว้แล้ว สำหรับในปีต่อๆไป กรมการปกครองจะจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ กรมการปกครองได้เตรียมจัดทำโครงการสนับสนุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่เดินทางไป – กลับ ณ ท่าอากาศยานนราธิวาส ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 46.48 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อขนส่งผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในส่วนที่เพิ่มเติมจากราคาบัตรโดยสารให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย จำนวน 9 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 287 คน รวมทั้งสิ้น 2,583 คน ทั้งขาไปและขากลับ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน 2565

ช็อก! ผู้ป่วยติดโควิด รถรพ.ยังไม่มารับไปรักษา พบ ติดโควิดยกบ้าน

นาย เอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ช่วย ส.ส.เขตสายไหม ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก บอกเล่าขณะไปเยี่ยมลูกบ้านชาวสายไหม กรุงเทพฯ โดยในขณะเยี่ยมลูกบ้านพบผู้ป่วยโควิด 1 ราย ที่ติดเชื้อ ตั้งแต่ วันที่ 8 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่โรงพยาบาลไม่รับรักษา ผ่านไป 10 วัน พบว่าติดโควิดกันทั้งบ้าน 6 คน

โดยข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ไปเยี่ยมลูกบ้านสายไหมมา เคสนี้เริ่มจากติด 1 คน ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.64 แต่โรงพยาบาลไม่รับรักษาบอกว่าเกินศักยภาพของ หมอ และ รพ. ที่จะรักษา โยนไปโยนมา ผ่านไป 10 วัน ตอนนี้ทั้งบ้าน 6 คน ติดหมด!! โชคดีมีเพื่อนบ้านคอยเอายาน้ำดื่มและอาหารไปใส่ตะกร้าให้กินประทังชีวิต”

ขณะที่ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงพริพันธ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้เข้ามาแสดงความเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเหมือน โดยระบุว่า “ในที่สุดเราก็มาถึงจุดนี้นะครับ ซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆ ถ้ายังใช้นโยบาย “ให้คนที่ติดเชื้อทุกคน แม้ว่าจะไม่มีอาการป่วยก็ตาม ต้องเข้าโรงพยาบาล” รับรองว่าไม่นานเตียงก็ต้องหมดแน่ๆ

จริงๆ ศบค. ควรจะยอมรับความจริง แล้วออกมาตรการ และวิธีการในการแยกกักตัวเองที่บ้านมาให้ชัดเจน ถ้าโรงพยาบาลไม่พอแบบนี้ ไม่ใช่ประชาชนต้องมาทำกันเองแบบตามมีตามเกิด หรือไม่ถูกหลักการควบคุมโรค เช่น ถ้าเริ่มมีอาการป่วยมากขึ้นมา จะส่งต่อที่ไหน หรือถ้ากักตัวครบ 14 วันแล้ว มีใครมาช่วยตรวจไหมว่าเชื้อไวรัสหมดแล้ว”

สาธิต ออกมาขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งเชื่อว่าฉีดวัคซีน ซิโนแวค แล้วเป็น อัมพฤกษ์ เบื้องต้นเชื่อวัคซีนไม่ใช่ต้นเหตุ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กชี้แจงในกรณีที่มีผู้รับวัคซีนซิโนแวคจำนวน 6 คน แสดงอาการอัมพฤกษ์ ว่าอย่าเพิ่งแชร์ หรือ อย่าเพิ่งเชื่อว่าวัคซีนต้านโควิดเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ พร้อมระบุว่าเบื้องต้น ไม่น่าใช่สาเหตุจากวัคซีน

โดยข้อความเฟซบุ๊กของ รมช.สาธารณสุข ระบุว่า “จากการที่มีการแชร์ข้อมูลเรื่องการเกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทหลังจากฉีดวัคซีน Sinovac ของรพ.แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง

ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดมีอาการภายใน 24 ชั่วโมงหลังฉีดยาและได้รับการตรวจวินิจฉัยทั้ง CT, MRI สมอง ไม่พบความผิดปกติชัดเจนและรักษาอย่างทันท่วงที หลังจากนั้นผู้ป่วยทุกรายมีอาการกลับมาเป็นปกติภายใน 1-2 วันนั้น เนื่องจากขณะนี้ทางทีมสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุขกำลังอยู่ในระหว่างสอบสวนหาข้อมูลเพิ่มเติม เบื้องต้นจากการสืบคันข้อมูลทางวิชาการที่มีอยู่ ยังไม่พบการรายงานว่า Sinovac vaccine ทำให้เกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างนี้ขอให้อย่าเพิ่งแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง รอทางทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อมูลและสรุปผล บาคาร่าเว็บตรง