ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ก.ค.65 ราคาลง แก๊สโซฮอล์ปรับลง 3 บาท E85 ลง 1.50 บาท

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 8 ก.ค.65 ราคาลง แก๊สโซฮอล์ปรับลง 3 บาท E85 ลง 1.50 บาท

พรุ่งนี้น้ำมันลดราคา ราคาน้ำมันวันนี้ ราคาน้ำมันประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ทั้งปตท.และบางจาก  แก๊สโซฮอล์ ปรับลง 3 บาท E85 ปรับลง 1.5 บาท ในขณะที่ดีเซล NGV ยังคงที่ น้ำมันขึ้นราคา ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ราคาน้ำมัน อัปเดต PTTOR ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป (หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

ครม. อนุมัติวงเงิน 3.09 ร้อยล้านบาท ผลักดัน ส่งออกน้ำมันปาล์ม ปี 65

ครม. อนุมัติวงเงิน 309 ล้านบาท ดำเนินโครงการผลักดันการ ส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 65 ระยะเวลาการส่งออกถึงเดือนกันยายน 2565 นี้ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการผลักดันการ “ส่งออกน้ำมันปาล์ม” เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 65 ภายใต้เงื่อนไขระดับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตัน และราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก

โดยอนุมัติวงเงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 309 ล้านบาท เพื่อลดปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินในประเทศให้เข้าสู่ระดับสมดุล และยกระดับราคาผลปาล์มทะลายที่เกษตรกรขายได้ให้สูงขึ้น รักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศ สาระสำคัญ โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินปี 2565 สนับสนุนค่าบริหารจัดการส่งออกเฉพาะน้ำมันปาล์มดิบ (Crude Palm Oil :CPO) ปริมาณเป้าหมาย 150,000 ตัน ระยะเวลาการส่งออกภายในเดือนกันยายน 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้ ผู้ค้าผู้จัดเก็บ หรือผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มหรือผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม โดยจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการสำหรับการส่งออก ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท เช่น ค่าขนส่ง ค่าคลังจัดเก็บ ค่าปรับปรุงคุณภาพ ค่าเอกสารและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น ระยะเวลาการส่งออก ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจนถึงเดือนกันยายน 2565 และระยะเวลาโครงการตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจนถึงเดือนธันวาคม 2565

วงเงินทั้งสิ้น 309 ล้านบาท โดยเป็นค่าบริหารจัดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบให้ผู้ส่งออก 300 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการในส่วนราชการอีก 9 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขต่อเมื่อระดับสต๊อก น้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า 300,000 ตันและราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวนี้ เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพตลาดปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มภายในประเทศในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก รวมทั้งสอดรับกับความต้องการการใช้น้ำมันปาล์มจากภาพพลังงานภายในประเทศที่ลดลง จากมาตรการปรับลดสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล รวมทั้งระดับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ 300,000 ตัน คิดเป็น 1.5 เท่าของความต้องการใช้ภายในประเทศต่อเดือน ซึ่งถือเป็นระดับสต๊อกที่ปลอดภัย (Safety Stock) มั่นใจได้ว่า จะไม่ส่งผลให้เกิดขาดแคลนภายในประเทศ แต่จะช่วยป้องกันและบรรเทาสถานการณ์น้ำมันปาล์มและปาล์มน้ำมันล้นตลาด ลดความผันผวนในตลาดหากมีการปฏิเสธการซื้อปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร รวมทั้งสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการระบายผลผลิตส่วนเกินออกนอกประเทศด้วย

ข่าวปลอม : มุสลิมไทย ทุกคนเป็นเจ้าของบัญชี ไอแบงก์ – กู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้หนี้

จากที่มีการรายงานว่า มุสลิมไทย ทุกคนเป็นเจ้าของบัญชี ไอแบงก์ – กู้เงินได้โดยไม่ต้องใช้หนี้ นั้น พบว่าเป็นเพียงแค่ข่าวปลอม ไม่จริงแต่อย่างใด (6 ก.ค. 2565) ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง มุสลิมไทย ได้เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารอิสลาม (ไอแบงก์) ทุกคน สามารถกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หนี้คืนได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพบนสื่อออนไลน์และให้ข้อมูลว่าธนาคารอิสลามให้มุสลิมทุกคนเป็นเจ้าของบัญชี โดยให้ธนคารนี้ทำธุรกรรมการเงินผ่านมัสยิดได้ และสามารถกู้เงินออกมาใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หรือไม่ต้องใช้หนี้คืนยังได้นั้น ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ภาพที่ปรากฏเป็นการแอบอ้างใช้ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ของมุสลิมไทยโพสต์ โดยใส่เนื้อหาที่เป็นเท็จประกอบ และ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ธนาคารอิสลามมีสัดส่วนจำนวนลูกค้าเงินฝากที่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็น 58% ของจำนวนลูกค้าเงินฝากทั้งหมด โดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากทุกคน ปัจจุบันธนาคารอิสลาม ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 97 สาขาทั่วประเทศเท่านั้น สำหรับโครงการ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ ธนาคารอิสลามเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ดูแลโครงการที่มัสยิดแต่งตั้ง ซึ่งจะเป็นลูกหนี้ตามสัญญา โดยลูกหนี้หรือผู้ดูแลโครงการดังกล่าว จะนำสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารอิสลามไปปล่อยสินเชื่อต่อให้แก่สัปปุรุษในพื้นที่ตามความจำเป็นในการดำรงชีพ และลูกหนี้ต้องชำระหนี้คืนธนาคารอิสลามเป็นรายงวดตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้

โดยธนาคารอิสลามก็ให้สินเชื้อแก่ลูกค้าทุกศาสนา โดยการทำธุรกรรมสินเชื่อได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรภายใต้สัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม (ซะรีอะฮ์) ซึ่งลูกค้าสินเชื่อต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และกำไรคืนตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งการให้สินเชื่อของธนาคารอิสลาม ลูกค้าไม่เสียดอกเบี้ยเนื่องจากผิดหลักศาสนาอิสสาม แต่ต้องชำระเงินต้น และกำไรตามสัญญา หากลูกค้าผิดสัญญา ศาสนาอิสสามจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า